Informujemy, że w imieniu naszej Firmy KOMART wyłonionej w postępowaniu przetargowym w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Żor - usługi te świadczy Firma ZAKŁAD KOMUNALNY ŻORY,

ul. Okrężna 5 w Żorach tel. (32) 434-19-97.