Uprzejmie informujemy, że z dniem 23.10.2017 r. nastąpiła zmiana nazwy naszej Firmy z Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KOMART" sp. z o.o. na KOMART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W obrocie handlowym używany będzie skrót: KOMART sp. z o.o.


Zarząd Spółki