WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI – pod tym hasłem odbyła się 2 dniowa konferencja w Ostrawie.

Program sympozjum, był bardzo intensywny, wypełniony licznymi wykładami, prezentacjami oraz panelami, które poruszały najważniejsze dla branży tematy i problemy, wiele z nich przedstawione zostało przez prelegentów i ekspertów z branży gospodarki odpadami obu państw. Rangę spotkania podkreślił m.in. udział przedstawicieli czeskiego Ministerstwa Środowiska oraz tamtejszego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, odpowiedzialnego za gospodarkę paliwami z odpadów.

Tematami przewodnimi konferencji były m.in.:

  • poziomy odzysku, recyklingu i selektywna zbiórka,
  • nowoczesne technologie sortowania odpadów komunalnych,
  • energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych.

 

W programie konferencji znalazło się również miejsce na prezentacje dobrych praktyk w gospodarowaniu bioodpadami w Czechach oraz w funkcjonowaniu sortowni w Polsce.

Drugiego dnia przedstawiciele polskich firm mieli okazję wizytować zakład komunalny na terenie miasta Ostrawy, natomiast my na naszej instalacji RIPOK w Knurowie gościliśmy czeskich uczestników konferencji.

Czym możemy pochwalić się przed naszymi sąsiadami, a jakie działania podejmowane na ich terenie mogą być dla nas wzorem?- znamy już odpowiedzi na te pytania.