Wyślij nam swoje CV na kadry@komart.pl.


Administratorem danych jest KOMART sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów.
Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celem prowadzenia procesu rekrutacyjnego.  
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych, do ich usuwania oraz poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale obowiązkowe w przypadku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

Składając dokumenty rekrutacyjne kandydaci proszeni są o zamieszczenie w nich następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej jak i przyszłej rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.