W przypadku, gdy braknie Państwu worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów możecie je pobrać nieodpłatnie u Kierowcy odbierającego odpady lub też w siedzibie firmy.

 

Worek na szkło Worek na szkło 110 litrów
Worek na plastik Worek na plastik 110 litrów
Wworek na papier Worek na papier 110 litrów
Worek na odpady biodegradowalne Worek na odpady biodegradowalne 110 litrów