W związku z planowaną od 17 września do 28 września br. przebudową drogi transportu rolnego ul. Dolna Wieś w Pilchowicach i ul. Karola Miarki w Wilczy utrudniony będzie odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości przyległych do odcinka drogi objętego przebudową tj. na odcinku od skrzyżowania ulicy Dolna Wieś z ulicą Spokojną do skrzyżowania ulicy Karola Miarki z ulicą Rybnicką.

W załączeniu przedstawiamy prośbę Referatu Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o wystawianie odpadów komunalnych w określonych lokalizacjach.