SZANOWNI MIESZKAŃCY

Informujemy , iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości w Gminie Nędza , właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Gminy firma KOMART proponuje wykup do tej pory używanych pojemników w cenie 60 zł/szt brutto lub ich zwrot ( dotyczy pojemników 120l i 140l plastikowych , na kółkach bez 6 cyfrowych oznaczeń na klapie) ,które były dostarczane przez poprzedniego wykonawcę oraz obecnie przez naszą firmę.

Wykupu lub zwrotu można będzie dokonywać w terminach i miejscach podanych w komunikacie.