W związku z inwestycją polegającą na przebudowie ul. Wysokiej w Wilczy oraz planowanym układaniem podbudowy bitumicznej w dniach 29.10.2020 r. – 30.10.2020 r. utrudniony będzie odbiór odpadów biodegradowalnych w dniu 30.10.2020 r. z nieruchomości położonych przy ul. Wysokiej w Wilczy.

Szczegóły w załączniku