SortowniaZakład Sortownia Odpadów

 • przepustowość do 100.000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych rocznie, 50.000 Mg odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki,
 • obsługa regionu o zaludnieniu 400.000 mieszkańców,
 • sortowaniu podlegają zmieszane odpady komunalne jak i pochodzące z selektywnej zbiórki,
 • wydzielane są: makulatura, tworzywa sztuczne (PET, PE, PP, TETRA, folia), złom, szkło, odpady mineralne oraz organiczne.


Schemat technologiczny (zdjęcie poniżej w galerii):

Cechy szczególne instalacji:

 1. Rozrywarka do worków firmy Matthiessen
 2. Sito bębnowe
 3. 5 separatorów optycznych Titech
 4. Separator balistyczny
 5. Dwa nadtaśmowe separatory metali żelaznych
 6. Separator metali nieżelaznych
 7. Prasokontener
 8. Prasa kanałowa


Zastosowana Technologia:
Obiekt przeznaczony jest do sortowania odpadów komunalnych oraz z selektywnej zbiórki. Pierwszym elementem ciągu technologicznego jest rozrywarka do worków. Następnie strumień odpadów trafia do kabiny wstępnego sortowania gdzie wydzielane jest szkło oraz odpady gabarytowe. Dalej odpady kierowane są do sita bębnowego.

Sito bębnowe umożliwia:

 • wydzielenie frakcji 0-80 mm na całej długości sita,
 • skierowane frakcji 0-80 mm w obszar działania separatora metali żelaznych, a następnie do stacji załadunku kontenerów i do kompostowni,
 • frakcja 80-300 mm, z sita bębnowego skierowana zostaje w pole działania separatora optycznego tworzyw sztucznych. Separator optyczny wydziela pozytywnie tworzywa sztuczne (m.in. PE, PP, PET, PS, Tetra).

Frakcja pozostała po wydzieleniu tworzyw sztucznych trafia na kolejny separator optyczny gdzie wydzielany jest papier.

 • Balast
  Pozostała po wydzieleniu tworzyw sztucznych i papieru frakcja jest kierowana w obszar działania separatora metali żelaznych, a następnie separatora metali nieżelaznych a następnie do automatycznej stacji załadunku balastu.
 • Tworzywa sztuczne
  Frakcja tworzyw sztucznych wydzielona poprzez pierwszy separator optyczny z frakcji średniej 80-300 mm pozbawionej odpadów tarasujących trafia na separator balistyczny listwowy, który dzieli frakcję tworzyw sztucznych na ciężkie- twarde-toczące się i lekkie- miękkie- płaskie. Dodatkowo separator balistyczny odsiewa frakcję drobną. Frakcja lekka wydzielona poprzez separator balistyczny, trafia do separatora optycznego folii umożliwiającego w sposób pozytywny automatyczne wydzielenie folii PE. Frakcja przestrzenna tzw. 3D (ciężka- twarda-tocząca się) wydzielona poprzez separator balistyczny trafia do układu dwóch separatorów optycznych, które zapewniają wydzielenie 6 frakcji materiałowych takich jak:
  • PET transparentny,
  • PET niebieski,
  • PET zielony,
  • PE,
  • PP,
  • TETRA
   Wszystkie wydzielone frakcje surowców są skierowane poprzez układ przenośników na przenośniki sortownicze zlokalizowane w kabinie sortowniczej, gdzie są doczyszczone i ostatecznie trafiają do niezależnych boksów zlokalizowanych pod kabiną sortowniczą.
   Frakcja >300 mm z sita jest kierowana do kabiny sortowniczej i po procesie sortowania trafia do istniejącej stacji załadunku balastu.
 • RDF
  Wydzielone negatywnie przez separator optyczny folii zanieczyszczenia w sposób automatyczny kierowane są poprzez układ przenośników do prasokontenera lub do przenośnika bunkrowego. Podobnie skierowane są pozostałości z frakcji 3D tworzyw.
 • Prasa belująca
  Całość odzyskanych tworzyw trafia na prasę belującą i końcowo do odbiorców surowców wtórnych.