1. Zapoznanie się z CV kandydatów.

2. Rozmowa z kandydatami.

3. Kompleksowa ocena i decyzja.