Uczestnikami 52 Zjazdu Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, który odbył się 9-12 maja 2018 r. w Zakopanem byli prezesi i dyrektorzy oraz właściciele firm zajmujący się oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami, dostawcy specjalistycznego sprzętu, urządzeń i akcesoriów, a także szeroko rozumianych produktów służących poprawnemu funkcjonowaniu naszych firm.

Podczas spotkań, referatów, prezentacji gospodarze zakładów komunalnych z całej Polski wymienili się wiedzą i doświadczeniami o nowych dostępnych metodach i technologiach. Była to także świetna okazja, aby w gronie specjalistów również porozmawiać o aspektach prawnych i finansowych w gospodarce odpadami.

Jak wiemy, uczestnictwo w dyskusjach i seminariach przedkłada się, na jakość pracy i jest źródłem nowych pomysłów na podnoszenie standardów w gospodarce odpadami. Finalnie niesie to wiec korzyść dla mieszkańca. Stowarzyszenie Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, motywuje też do ciągłej pracy i przyznaje własne nagrody oraz wyróżnienia. Są to m.in. Dyplomy Heraklesa i tytuły Dyrektora Roku przyznawane wraz z redakcją „Przeglądu Komunalnego”. Mamy zaszczyt poinformować, że w tym roku nasza Firma KOMART otrzymała wyróżnienie i Dyplom Heraklesa.