Od początku swej działalności prowadzimy przyjazny dialog z mieszkańcami naszego regionu oraz firmami, z którymi współpracujemy.
Chcemy stale propagować postawy ekologiczne i dzielić się zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem. Przyjmujemy na terenie naszej instalacji wycieczki studyjne krajowe i zagraniczne, a także uczniów i studentów, dla których nasi pracownicy prowadzą prelekcje oprowadzając jednocześnie po instalacji.
Cyklicznie organizujemy Dni Otwarte, podczas których każda chętna osoba może udać się na teren Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów.

Chcąc dawać od siebie coś więcej, niż działalność biznesową chętnie bierzemy udział w projektach charytatywnych oraz wspieramy finansowo wiele instytucji pożytku publicznego. Udzielamy wsparcia m.in. dla: Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych (Organizacja Pożytku Publicznego) HOSPICJUM,  PCK Zarząd Rejonowy w Knurowie, Domu Pomocy Społecznej Zameczek, Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie,  i wielu innych.

Wychodząc naprzeciw osobom uprawiającym różne dyscypliny sportu stale od wielu lat wspieramy  organizacje związane z wszelkiego rodzaju aktywnością fizyczną między innymi: WOPR, Amatorski Klubu Biegacza, Polski Związek Wędkarski.
Jako potwierdzenie ogromnego zaangażowania  w sponsoring nasza Firma podczas tegorocznej Gali Sportu i Kultury otrzymała tytuł MECENASA KNUROWSKIEGO SPORTU.