1 października Komart Sp. z o.o. zmienił się w PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.
W związku z powyższym informujemy, iż z dniem 2 listopada br. przeniesiony zostanie punkt obsługi klienta dla mieszkańców Knurowa

z ul. Szpitalnej 7 na ul. Szybową 44 w Knurowie.

Szczegóły w załączniku,