Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
04 01 02 Odpady z wapnienia
04 01 04 Brzeczka garbująca zawierjąca chrom
04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
04 01 06 Osady zawierjące chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry,obcinki,pył ze szlifowania skór)
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania
04 01 99 Inne niewymienione odpady
04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
04 02 21 Odapady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych