Kod Grupy,podgrupy i rodzaje odpadów
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
02 02 01 Odpady z kory i drewna
02 02 03 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
02 02 82 Szlamy z odbarwiania makulatury
02 03 02 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniacy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
02 03 03 Osady z zakładowych oczyszczalni scieków inne niż wymienione w 03 03 10