Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
02 01 04 Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) 
02 04 93 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 80 Wysłodki
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków