Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 13 Odpady spawalnicze
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16