Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania