Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych KnurówINSTALACJA KOMUNALNA ( daw. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych )- MBP (Mechaniczno Biologiczne Przetwarzanie odpadów komunalnych)

W 2009 r. ukończyliśmy kolejną inwestycję oddając do użytkowania Zakład Sortowania Odpadów wraz z nowoczesną linią sortowniczą. Był to istotny etap przejścia od składowania odpadów do ich przetwarzania.

Dalsze starania pozwoliły nam stworzyć instalację do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w pełni zgodną z obecnymi wymaganiami prawnymi.

W 2012 r. uchwałą nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.08.2012 r. nasza instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) otrzymała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla województwa śląskiego.

Zostaliśmy wówczas liderem jako jedyna Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie III woj. śląskiego.

Kolejną inwestycję ukończyliśmy w 2013r. oddając do użytkowania w pełni zautomatyzowany Zakład Kompostownia Odpadów Biodegradowalnych. Materiałem wsadowym do procesu kompostowania są biodegradowalne odpady zielone zebrane selektywnie, wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcja biodegradowalna oraz inne odpady ulegające biodegradacji.

Technologia biologicznego przetwarzania odpadów zastosowana w knurowskim RIPOK'u (gdzie proces prowadzony jest w hali, w zamkniętych bioreaktorach wyposażonych w system oczyszczania powietrza poprocesowego), pozwala na maksymalne ograniczenie oddziaływania na środowisko.

W 2016 roku pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na modernizację i rozbudowę Zakładu Sortowania. Linia sortownicza została wyposażona w separatory optoelektroniczne i balistyczne co pozwoliło na zwiększenie odzysku surowców wtórnych.

W najbliższej przyszłości planujemy dalszy rozwój, poprzez budowę nowoczesnych, innowacyjnych instalacji do przetwarzania odpadów, wykorzystując odpad jako wartościowy surowiec.

Z perspektywy minionych lat jesteśmy przekonani, iż nasz wspólny wysiłek oraz profesjonalne zarządzanie przyczyniły się do stworzenia przedsiębiorstwa zajmującego znaczną pozycję na polskim rynku branży odpadowej.