Szanowni Państwo,

informujemy, że Zarząd Komart sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Zakład Komunalny Żory sp. z o.o (Spółka Przejmowana) na postawie art. 498 oraz 516 § 5 i 6 ksh, uzgodniły w dniu 28.08.2020 plan połączenia. Szczegóły dot. sposobu łączenia Spółek znajdują się w dokumencie poniżej tj. planie połączenia.