Czas przeznaczony przez Wykonawcę na obsługę odbioru odpadów obejmuje:

  • czas załadunku;
  • przejazd i transport oraz;
  • czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic.

Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godz. 6:00 w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenia. Przejazd wymienionymi ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 235 11 83 wew. 131, 132.