Spoza województwa śląskiego nie przyjmujemy odpadów przeznaczonych do procesu D5 (dotyczy m.in. 17 06 01* i 17 06 05*)