44-194 Knurów, ul. Szpitalna 7 (32) 235 11 83 sekretariat@komart.pl

Big-bag

Worek

Nie zawsze jest konieczność dzierżawy kontenera w przypadku prowadzenia np. remontu mieszkania, dlatego też oferujemy Państwu worki typu big-bag z przeznaczeniem m.in. na odpady budowlane o poj. 1 m3 oraz 1,5 m3.

Worki są dostępne tylko w siedzibie firmy.

Nie musicie się Państwo spieszyć z jego zapełnieniem, gdyż raz zapłacona kwota za worek nie ulega zmianie. Po zapełnieniu worka wystarczy zgłosić telefonicznie jego odbiór podając numer faktury. Odbiór następuje od momentu zgłoszenia do 21 dni roboczych, jednakże z przyczyn od nas niezależnych (np. awaria pojazdu, brak dojazdu do posesji) termin może się wydłużyć.

 

Ważna informacja

Szanowni Państwo,

z uwagi na świadczenie usługi w postaci sprzedaży, a co za tym idzie również odbioru odpadów zgromadzonych w workach typu big-bag uprzejmie informujemy, iż odbiór worków następuje tylko i wyłącznie na zgłoszenie. Przy zgłoszeniu wymagany jest numer faktury. Na zgłoszenie sąsiada, innego mieszkańca bez podania faktury worek nie zostanie odebrany, gdyż jest to własność osoby kupującej. Osoby postronne, którym przeszkadzają ustawione worki przez ich właścicieli winny zgłosić zaistniały fakt Zarządcy budynku lub też Straży Miejskiej. Worki winny być ustawione w miejscu dostępnym, tak aby można było je swobodnie odebrać. Nie wymagamy, aby osoby kupujące worki ustawiały je m.in. na miejscach parkingowych. Wybór postawienia worka jest od nas niezależny.

Dział Handlowy i Gospodarki Odpadami