Z uwagi na zbliżających się termin tj. 01 stycznia 2020r. wprowadzenia zmian w zakresie ewidencji odpadów wszyscy wytwórcy odpadów oraz świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów zobowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów oraz posługiwania się kartami przekazania odpadów. Szczegóły w załączeniu