44-193 Knurów, ul. Szybowa 44 697 550 877, 697 551 524 recycling.poludnie@prezero.com

Nowości w RIPOK

W celu podniesienie poziomu odzysku odpadów z papieru i tektury opracowany został odrębny program pracy separatorów optycznych jak również całej instalacji segregacji odpadów dedykowany na tego typu odpady. Wprowadzone zmiany pozwoliły na otrzymanie wysokiej jakości wysortowanego materiału, co przyczyniło się do wzrostu poziomu odzysku tego surowca.

Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Nędza

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Informujemy , iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości w Gminie Nędza , właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Gminy firma KOMART proponuje wykup do tej pory używanych pojemników w cenie 60 zł/szt brutto lub ich zwrot ( dotyczy pojemników 120l i 140l plastikowych , na kółkach bez 6 cyfrowych oznaczeń na klapie) ,które były dostarczane przez poprzedniego wykonawcę oraz obecnie przez naszą firmę.

Wykupu lub zwrotu można będzie dokonywać w terminach i miejscach podanych w komunikacie.

 

Pliki do pobrania

Zmiana nazwy Firmy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 23.10.2017 r. nastąpiła zmiana nazwy naszej Firmy z Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KOMART" sp. z o.o. na KOMART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W obrocie handlowym używany będzie skrót: KOMART sp. z o.o.


Zarząd Spółki

Reklamacje z powodu nie odbierania odpadów w terminie.

Drodzy Mieszkańcy obsługiwanych przez nasza spółkę Gmin.

Bardzo prosimy o nie składanie przedwczesnych reklamacji. Często Państwo dzwonicie w sprawie braku odbioru odpadów w dniu ich faktycznego wywozu - zgodnego z harmonogramem. Wszelkie reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów prosimy zgłaszać w dniu następnym.

Dział Handlowy i Gospodarki Odpadami

Remont drugiej części mostu w Nędzy

Szanowni Mieszkańcy!
Z uwagi na remont drugiej części mostu w Nędzy utrudniony jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się przy ul. 1-go Maja, Pocztowej, Towarowej, Spółdzielczej, Brzozowej oraz Trawniki.
W związku z tym do powyższych ulic dojeżdżać będziemy od strony Ciechowic. Zatem harmonogram odbioru odpadów będzie obowiązywać jak dla mieszkańców Ciechowic do czasu zakończenia remontu.
Harmonogramy zostaną Państwu dostarczone.

Kierownik Działu Handlowego i Gospodarki Odpadami
Brygida Poręba

Pliki do pobrania