44-194 Knurów, ul. Szpitalna 7 (32) 235 11 83 sekretariat@komart.pl

Ważna informacja dla mieszkańców Pilchowic

W związku z planowaną od 17 września do 28 września br. przebudową drogi transportu rolnego ul. Dolna Wieś w Pilchowicach i ul. Karola Miarki w Wilczy utrudniony będzie odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości przyległych do odcinka drogi objętego przebudową tj. na odcinku od skrzyżowania ulicy Dolna Wieś z ulicą Spokojną do skrzyżowania ulicy Karola Miarki z ulicą Rybnicką.

W załączeniu przedstawiamy prośbę Referatu Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o wystawianie odpadów komunalnych w określonych lokalizacjach.

Pliki do pobrania

więcej

Informacje

W związku z realizowaną przez Urząd Gminy Pilchowice inwestycją drogową tj. przebudowa ulic Dolna Wieś i Trześniówka wystąpią utrudnienia w odbiorze odpadów z Państwa nieruchomości.
Prosimy zatem o wystawianie poszczególnych odpadów zgodnie z harmonogramem do miejsc dostępnych, do których będzie możliwy swobodny dojazd śmieciarki - przed roboty drogowe. Pojemniki/worki należy oznaczyć, do której posesji należą.

W związku z zakupem przez Państwa pojemników o pojemności 60 l lub 80 l do gromadzenia w nich odpadów (żużel/popiół lub inny) informujemy, że pojemniki te nie posiadają żadnych uchwytów umożliwiających ich opróżnienie przez urządzenia śmieciarki. Odpady z tego typu pojemników nie będą odbierane, gdyż firma chce uniknąć roszczeń w przypadku uszkodzenia pojemników.
Pojemniki, które Państwo zakupili nadają się jedynie do tymczasowego gromadzenia odpadów (lekkich), które należy następnie przesypać do pojemnika znormalizowanego. Gromadzenie odpadów typu popiół, żużel, szkło w tych pojemnikach grozi połamaniem ich, pourywaniem kółek, gdyż nie posiadają odpowiedniej wytrzymałości – nie są dostosowane do takich obciążeń.
Pojemniki do gromadzenia odpadów, które należy wystawić przed posesję w dniu odbioru muszą być przystosowane do opróżnienia przez śmieciarkę – muszą posiadać odpowiednie uchwyty do zawieszenia . Są to takie pojemniki, które otrzymali Państwo na odpady biodegradowalne. Tego typu pojemniki są znormalizowane i nadają się do gromadzenia odpadów oraz są przystosowane do odbioru przez pojazdy specjalistyczne (śmieciarki).

Uprzejmie informujemy, że dostarczone przez naszą firmę pojemniki koloru brązowego są przeznaczone tylko i wyłącznie na odpady biodegradowalne i nie można ich wykorzystać na odpady typu popiół, żużel. Jednocześnie informujemy, że odpady z palenisk domowych - popiół, żużel należy gromadzić w znormalizowanych pojemnikach przystosowanych do opróżniania przez śmieciarkę (plastikowe lub metalowe).

Powyższe podyktowane jest bezpieczeństwem pracy obsługi śmieciarek oraz realizacją zadania zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

Pliki do pobrania