LogoW wyniku prywatyzacji na mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz uchwały Rady Miejskiej w Knurowie 15 czerwca 1991 r. nastąpiło przekształcenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knurowie w prywatną Spółkę o nazwie Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe KOMART. Ojcem przedsięwzięcia był Henryk Makarowicz, który wraz ze swoją zastępczynią Walerią Leśniak przez kolejne lata z powodzeniem realizowali zamierzone dla firmy plany.

Początkowa działalność obejmowała usługi inżynieryjne, remontowo-budowlane, produkcję pawilonów handlowych, obsługę cmentarzy, odbiór odpadów i ich składowanie oraz pielęgnację zieleni w mieście Knurów.
Przełomowym momentem w historii naszej firmy był rok 1994 w którym spółka KOMART wygrała przetarg na budowę i eksploatację składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w Knurowie. Od tego momentu rozpoczęła się trwająca do dziś przygoda firmy z gospodarką odpadami. Inwestycja ta trwała 3 lata. W 1997 roku dokonaliśmy uroczystego otwarcia składowiska. Wówczas rozpoczęto eksploatację najnowocześniejszego i spełniającego wszystkie standardy europejskie obiektu tego typu. W 2002 r. została oddana do eksploatacji kwatera odpadów azbestowych, które są unieszkodliwiane według przyjętej technologii składowania metodą warstwową. Od początku swego istnienia wspieramy  zrównoważony rozwój oraz kładziemy ogromny nacisk na minimalizowanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko naturalne przechodząc w miarę upływu lat od składowania do przetwarzania.
Ponad ćwierć wiecze naszej działalności pokazało, iż od tradycyjnych sposobów gospodarowania odpadami nieustannie przechodzimy w nowoczesne, oparte na profesjonalnych technologiach zarządzania odpadami. Głównym profilem działalności naszej Spółki jest gospodarka odpadami w zakresie: mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów, odzysku surowców wtórnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych i azbestowych oraz transportu odpadów.
Kompleksowość wykonywanych przez nas usług pozwala nam dostosowywać się do wymagań klientów, zwiększa naszą efektywność oraz maksymalizuje ilość odzyskanych surowców wtórnych, jednocześnie minimalizując strumień odpadów przeznaczonych do składowania.
Idąc na przeciw rozwojowi technologii oraz zmieniającym się przepisom prawa, ciągle inwestujemy w najnowsze instalacje dbając o środowisko naturalne.

 

Nasze nagrody